Lastenratojen ratamestarin lausunto

RATAMESTARIN LAUSUNTO LASTEN RADOILLE:


Rastifyrry-viestin lasten radat on laadittu Seekerinmäen avokalliomaastoon, missä näkyvyys on pääosin hyvää. Aluetta halkoo pari selkeää latupohja- ja traktoriuraa. Radat tukeutuvat näihin isoihin polkuihin, eikä pieniä polkuja juuri ole. Myös kuviorajat ovat helposti havaittavissa. Maastopohja on hyväkulkuista, eivätkä radat kulje suopursuviidakossa. Metsässä on havaittavissa paikoin vanhoja juoksu-uria, joita on hyvä käyttää radalla etenemiseen. Kartassa näitä ei tietenkään ole. Rastipisteet ovat selkeitä tai rastinotto tapahtuu selkeän pisteen kautta/lähellä. Usean rastipisteen ” takana” on myös jokin pysäyttävä kohde. Ratojen pituudet vastaavat ohjeistettuja lasten ratojen pituuksia.


Onnistuneita oivalluksia ja rastinottoja!


Tarja Lammi