Ratamestarin lausunto

Ratamestareiden lausunto

 

Kanta-Kauhavan Mäenpää on tällä kertaa paikka, jossa kilpaillaan Maakuntaviestin himoituista voitoista. Kilpailussa hyödynnetään alueen parhaita maastonosia, kun temmellyskenttänä toimii hiihtomajalta käsin Seekerinmäen, Fräntykallion ja Puronkallioiden nautinnolliset avokalliot.

 

Maasto on pääosin erittäin hyväpohjaista kalliobaanaa. Ainoastaan harvalukuinen määrä puskittuneita tai uudehkoja hakkuita sekä tietysti voimia koettelevia kanervikkoja saattaa hidastaa menoa jossain määrin. Odotettavissa kuitenkin on, että kovakuntoisimmat suunnistajat(!) halkovat rasteja noin 6 min/km –vauhdilla. Alusta tarjoaa siis mahdollisuuden heiluttaa monoa oikein kunnolla, mutta täytyy muistaa, että suunnistuksessa on kyse myös rastien löytämisestä sujuvasti ja suoraviivaisesti. Erinomainen näkyvyys aiheutti pientä päänvaivaa ratamestareille, joten rastit on pyritty sijoittamaan niin, ettei lippu näkyisi ainakaan oletettavasta tulosuunnasta tultaessa monen sadan metrin päähän. Rasteille joutuu siis suunnistamaan. Muista tarkistaa myös koodit.

 

Radat on suunniteltu täysin suunnistuksen ehdoilla, eikä esim. miesten viestin ankkuriosuuden pidentämistä väkisin katsottu aiheelliseksi. Myöskään minkäänlaista yleisörastia ei haluttu asettaa sekoittamaan ratasuunnittelua. Tilannetietoja tultaneen kuitenkin saamaan maastosta.  Hajontaa on jokaisella osuudella ja riittävästi. Fyysinen hajonta tullee näkymään jo alkumetreistä lähtien, kun kilpailijat kartan saatuaan nousevat Mäenpäänjärven rannasta Seekerinmäkeen suorittamaan suunnistustehtäviään.

 

Uskomme, että pystymme tarjoamaan kilpailijoille nautinnollisia suunnistuselämyksiä sekä Maakuntaviestin arvon mukaisen kilpailun.

 

Onnea matkaan!

 

Ratamestarit