Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV

Södra Österbottens landskapsstafett i Kauhava 28.8.2011

Herrar, sträckindelning

1:a sträcka

H21 

2:a sträcka

H20 eller H40

3:e sträcka

H18 eller H45

4:e sträcka

H14 eller H55

5:e sträcka

H16 eller H50

6:e sträcka

H21

Damer, sträckindelning

1:a sträcka 

 D16 eller D45

2:a sträcka

 D14 eller D50

3:e sträcka

 D21 

4:e sträcka

 D21

Tävlingsregler
I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler, EPSUs regler och arrangörernas direktiv.

Vägvisning och parkering
Läntinen yhdystie, korsningen Mäenpääntie därifrån körtid cirka 10 minuter. Adressen till TC Lammintie 35. Från parkeringen till TC gångavstånd cirka 300 m längs väg.

Karta
1:10 000, ekv. 2,5 m, från år 2011, A4-utskriftskarta i sex färger. Kartorna är försedda med plastfodral. Första sträckans kartor fås vid starten. De följande sträckornas kartor fås vid växeln. När löparen kommer till växeln ger han sin karta åt funktionären vid målrakan. Tävlingskartorna ges tillbaka efter omstarten.

Sträcklängder

Herrar
Sträcka 1, 5,6–5,7 km. Första sträckans löpare ger karta åt löpare på både sträcka 2 och 3. De tävlande bär själva ansvar till att löpare på sträcka 2 och 3 får rätt karta som motsvarar tävlingsnummer och sträcknummer.

Sträckorna 2–35,3–5,4 km. Den som kommer först till växling av sträckorna 2–3 ger karta åt löpare på sträcka 4. Den som kommer sist till växling av sträckorna 2–3 ger karta åt löpare på sträcka 5.

Sträckorna 4–5, 3,3–3,4 km. Den som kommer först till växling av sträckorna 4–5 ger en lapp med lagets nummer åt löpare på sträcka 6. Den som kommer sist till växling ger tävlingskartan åt ankaren.

 
Sträcka 6, 6,4–6,6 km. Löpare på sträcka 6 får starta först efter att både fjärde och femte sträckans löpare har kommit till växling. Ankaren får en lapp med lagets nummer av den som kommer först till växling av sträckorna 4–5. Först den senare löparen ger tävlingskartan. Ankaren ger lappen med lagets nummer åt funktionären i närheten av växlingsbommen när han fått tävlingskartan.Damer

Sträcka 1                   3,3–3,4 km
Sträcka 2                   3,3–3,4 km
Sträcka 3                   4,5–4,6 km
Sträcka 4                  5,3–5,4 km

Damerna springer sin tävling som normal stafett.

Alla sträckor har gaffling. Sträcklängderna innehåller 400–600 m snitsling.

Emit-nummer och löpordningar
Löpordningarna ska skickas i samband med anmälningen. Ändringar i löpordningarna ska meddelas senast lördagen 27.8.2011 kl. 12 per e-post p.annala(a)netikka.fi. Efter denna tidpunkt debiteras 2 €/ändring.
Emit-nummer behöver inte skickas på förhand. Varje löpare ska ha ett eget Emit-kort. Emit-korten läses in i resultatsystemet när löparna går till växlingsområdet. Flytta er i tid till växlingsområdet enligt speakerns anvisningar.

Terräng

Tävlingsområdet har förhållandevis små höjdskillnader och består av berg i dagen och skogsmark. Trädbeståndet är för det mesta ungt och sikten särskilt i bergområdena god. Framkomligheten är för det mesta god men den våta ljungmarken mellan bergen och de några år gamla hyggen som redan fått undervegetation kan sakta löpfarten.

Info
Startlistorna med löpordningarna finns på resultattavlan. Tävlingsmaterial finns i kuvert som hämtas kommunvis från infon. Kuvertet innehåller nummerlappar, säkerhetsnålar, Emit-kontrollappar och på förhand beställda matkuponger.

Låneemit-korten kvitteras ut vid infon och korten ska också returneras till infon. För ett icke-returnerat Emit-kort debiteras 50 euro.

Modellkontroll
Vid TC finns en modellkontroll där också Emit-kort kan testas (nollningsenhet).

Kontrolldefinitioner
Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan.

Start
Herrar kl. 11:00 och damer kl. 11:05. 

Mål
Snitsling från sista kontrollen till målet. Kartan ges åt funktionären före målet. Målstämpling efter mållinjen. Den tävlande som kommer till växling tar följande sträckas karta från ställningen vid växlingsbommen och ger den åt följande sträckas löpare. Därefter går tävlanden vidare till utstämpling.   

Omstart
Omstart till alla som inte ännu startat ca 10 minuter efter att vinnaren kommit i mål (ca kl. 14). Följ speakerns anvisningar.

Avbrutna
Den som avbryter tävlingen ska komma via målet och stämpla som vanligt.

Dusch
Inomhus i skidstugan.

Första hjälpen
Första hjälpen i närheten av målet. I skogen finns inte första hjälpen.

 

Vid nödfall ring 112
Adress till TC: Lammintie 35, Kauhava.

Tävlingsjury
Ordförande: Voitto Erkinheimo KortJV
Medlemmar: 

Priser
Priser till de tre bästa damlagen och de tre bästa herrlagen. 

Bästa kommun: dam- och herrlagets sammanlagda tid. Vandringspris enligt landskapsstafettens regler.


Restaurang
Soppalunch på TC. Soppalunchen kostar 7 € och innehåller bröd, smör och dryck. De förhandsbeställda matkupongerna finns i kuvertet med tävlingsmaterialet. 

Funktionärer
Tävlingsledare             Anna-Maija Vuorinen
Banläggargruppen       Arto Katajamäki, Sami Valkama, Raimo Siltala, Tapani       Vuorinen
Resultatchef                Arto Puro-Aho
Kontrollant                 Reima Katajamäki Suju

Välkommen till tävlingen!

Kauhavan Wisa

Suunnistusjaosto